ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.26: Zahraniční obchod s motorovými vozidly k dopravě osob (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7812 Největším vývozním trhem vozidel k dopravě osob je Německo. V roce 2018 tam směřovalo 24,4% celkového vývozu této kategorie. Následovalo Španělsko (9,1 %), Spojené království (8,6 %), Francie (6,8%) a Polsko (5,6 %). Naprostá většina exportu vozů k dopravě osob z ČR míří do států Evropské unie. Obr. 2.27: Vývoz motorových vozidel k dopravě osob z ČR v roce 2018 (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7812

108

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online