ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.29: Zahraniční obchod s osobními motor. vozidly pro veřejnou dopravu (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7831 Na růstu vývozu automobilového sektoru má velký podíl zvyšující se export dílů a příslušenství pro motorová vozidla . Ten v roce 2018 dosáhl 344 mld. Kč, což před- stavovalo 40% celkového vývozu automobilového sektoru z ČR. Stejně jako vývoz se od roku 2014 zvyšuje i dovoz dílů a příslušenství motorových vozidel, které využívají k výrobě tuzemské podniky. Hodnota importu dílů a příslušenství v roce 2018 činila 244 mld. Kč.

110

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online