ŠAVŠ Studie 2019

Prameny Finanční ukazatele pro automotive. Český statistický úřad [online]. [cit. 14. 3. 2019] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-financni-ukazatele-v-prumyslu-1- -pololeti-2018 Průmyslová výroba. Český statistický úřad [online]. Průmyslová produkce, Tržby z prů- myslové činnosti. [cit. 14. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_ energetika Panorama zpracovatelského průmyslu ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [on- line]. Interaktivní tabulka. [cit. 25. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.mpo.cz//cz/pa- norama-interaktivni-tabulka.html World Input-Output Tables. World Input-Output Database, European Commission [online]. [cit. 14. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.wiod.org/database/wiots16 Sektorová databáze dodavatelů automobilového průmyslu. CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic [online]. [cit. 31. 1. 2019]. Dostupné z: https://sup- pliers.czechinvest.org/ Databáze zahraničního obchodu. Český statistický úřad [online]. Vývoz a dovoz v kla- sifikaci zboží SITC 7812, 7821, 7831, 784. [cit. 13. 3. 2019]. Dostupné z: https://apl. czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO Vozový park v ČR. Svaz dovozců automobilů [online]. [cit. 25. 1. 2019]. Dostupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?v#str=vpp Vývoj výroby vozidel v ČR. Sdružení automobilového průmyslu [online]. [cit. 27. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/ Registrace nových vozidel. Svaz dovozců automobilů [online]. [cit. 30. 1. 2019]. Do- stupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?n#str=nova Registrace ojetých vozidel. Svaz dovozců automobilů [online]. [cit. 30. 1. 2019]. Do- stupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?o#str=oje Projekce obyvatelstva České republiky – 2018 – 2100. Český statistický úřad [onli- ne]. [cit. 7. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva- -ceske-republiky-2018-2100 Česko po páté v řadě překonalo rekord ve výrobě vozidel. Sdružení automobilového průmyslu [online]. [cit. 14. 3. 2019]. Dostupné z: https://autosap.cz/aktualita/cesko- -po-pate-v-rade-prekonalo-rekord-ve-vyrobe-vozidel/

112

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online