ŠAVŠ Studie 2019

ß

je koeficient beta nezadlužený

N

RPKT

je riziková prémie vyspělého kapitálového trhu

RPZ

je riziková prémie země

dp jsou další prémie Na příslušnou úroveň zadlužení jsou náklady vlastního kapitálu přepočteny pro- střednictvím úpravy koeficientu beta na příslušnou míru zadlužení. K tomu je použita následující reagenční funkce:

Kde: ß Z

je koeficient beta zadlužený je koeficient beta nezadlužený

ß d

N

je sazba daně z příjmu platná pro oceňovaný subjekt k datu ocenění je tržní hodnota úročeného cizího kapitálu vloženého do podniku

CK VK

je tržní hodnota vlastního kapitálu

125

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online