ŠAVŠ Studie 2019

3 peněžní jednotky tržeb (v roce 2017 dokonce 3,26 peněžních jednotek), v případě podniků se sídlem v Evropské unii to bylo pouze 2,6 peněžních jednotek tržeb. Tab. 3.15: Obrat oběžných aktiv podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017 2014 ČR EU ČR EU ČR EU ČR EU 2,458 1,895 2,448 1,917 2,250 1,887 2,245 1,835 3,260 2,635 3,061 2,664 2,996 2,640 2,972 2,636 4,632 3,636 4,454 3,669 4,371 3,607 4,153 3,669 2016 2015

Statistická charakteristika

25. percentil

Medián

75. percentil

Průměr 3,709 3,044 3,531 3,058 3,515 2,991 3,436 2,968 Směrodatná odchylka 1,852 2,251 1,812 1,888 2,074 1,853 1,985 1,830 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Obrat zásob podniků v České republice se ve sledovaném období pohybuje na úrovni 11,25 násobku tržeb. V případě podniků v Evropské unii se zásoby obrátí v tržbách pouze přibližně 9,58 krát (hovoříme o mediánu odvětvových hodnot). To jinými slovy znamená, že podniky se sídlem v České republice drží pro realizaci stejného objemu tržeb menší objem zásob, než podniky se sídlem v Evropské unii. Tab. 3.16: Obrat zásob podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU ČR EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

7,308 6,099 7,195 6,126 7,417

6,122

7,726 6,018 11,659 9,779

Medián

11,251 9,575 10,659 9,845 10,690 9,728

75. percentil

20,375 16,491 19,008 17,085 19,855 16,990 20,337 17,008 19,155 37,167 24,155 30,977 22,003 78,060 21,891 23,678

Průměr

Směrodatná odchylka

33,487 437,999 82,701 431,171 72,715 2588,387 55,286 172,091

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Průměrná doba vázanosti zásob u podniků v České republice mírně přesahuje hranici jednoho měsíce, zatímco v případě podniku v Evropské unii je to cca o 5 dnů více. Toto zjištění je v souladu s interpretací ukazatele obratu zásob (viz výše).

132

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online