ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.25: Rentabilita tržeb podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

0,799% 0,637% 0,754% 0,337% 0,944% 0,281% 1,515% 0,000% 2,388% 2,919% 3,048% 2,867% 3,569% 2,673% 4,148% 2,305% 5,012% 6,186% 6,716% 6,145% 6,920% 6,065% 7,595% 5,661% 2,824% 9,171% 3,975% 3,180% 3,012% -10,279% -0,099% -0,355%

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

5,291% 221,834% 6,091% 10,069% 20,386% 506,531% 64,019% 237,689%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

138

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online