ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.27: Deset největších podniků (dle tržeb roku 2016) v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v zemích EU (28)

2017

2016

Podíl na tržbách celkem

Podíl na tržbách celkem

Obchodní firm a

Země NACE code

Tržby celkem (tis. EUR)

Tržby celkem (tis. EUR)

Volkswagen Aktiengesellschaft

DE 2910 245 916 000 DE 2910 167 154 000

19,0% 231 198 000 16,5% 12,9% 155 611 000 11,1%

Daimler Ag

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung

DE 2910 99 398 000

7,7% 94 833 000

6,8%

DE 2932

n/a

n/a

75 999 000

5,4%

Audi Aktiengesellschaft PSA Automobiles Sa

DE 2910 63 454 000 FR 2910 59 060 724 FR 2910 51 905 000

4,9% 61 960 000 4,6% 53 223 530 4,0% 47 136 000

4,4% 3,8% 3,4%

Renault Sas

Fca Italy S.P.A., In Forma Estesa Fiat Chrysler Automobiles Italy S.P.A., E In Forma Abbreviata Fiat Group Automobiles S.P.A. E Fiat Auto S.P.A.

IT 2910 29 382 602

2,3% 27 050 282

1,9%

Jaguar Land Rover Limited

GB 2910 25 044 991

1,9% 24 299 305

1,7% 1,7%

Ford-Werke Gmbh

DE 2910

n/a

n/a

23 211 700

Tržby deseti největších podniků celkem

741 315 317 57,2% 794 521 817 56,6% 1 295 820 554 100,0% 1 403 107 425 100,0%

Tržby odvětví celkem

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Pro doplnění byly v rámci interpretace porovnávány výsledky těchto podniků s mediánovou hodnotou vybraných ukazatelů deseti největších podniků působících v odvětvích NACE Rev. 2: 26 – Manufacture of computer, electronic and optical pro- duct, 27 – Manufacture of electrical equipment, 35 – Electricity, gas, steam and air con- ditioning supply a 61 – Telecommunications se sídlem v České republice a v 28 zemích Evropské unie. Zkoumaný soubor poměrových ukazatelů finanční analýzy byl stejný jako v kapitole 3.2.1. Výsledky a jejich interpretaci prezentuje následující text. Posouzení schopnosti hradit krátkodobé závazky (ukazatele likvidity) Deset největších podniků se sídlem v České republice dosahuje mediánové hod- noty běžné likvidity přibližně na úrovni jednonásobku krátkodobých závazků. Rozptyl hodnot v rámci této skupiny podniků je značný, některé inklinují ke konzervativní stra- tegii (např. Iveco Czech Republic, a.s.), jiné naopak financují krátkodobými závazky i část stálých aktiv (např. Mobis Automotive Czech, s.r.o.).

140

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online