ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.42: Medián hodnot zadluženosti investovaného kapitálu deseti největších pod- niků působících ve vybraných odvětvích se sídlemv České republice a v zemích EU (28)

Odvětví – lokalita

2017

2016

2015

2014

26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28)

0,000% 0,000% 0,134% 0,000%

36,667% 50,760% 48,543% 44,117%

27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28)

1,099% 1,060% 1,193% 0,879%

29,123% 38,122% 38,106% 43,106%

35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 61 – Telecommunications – Česká republika

1,054% 1,117% 4,736% 14,104%

75,165% 70,532% 79,175% 64,227%

27,428% 29,848% 23,426% 15,006% 54,240% 58,812% 55,250% 56,615%

61 – Telecommunications – EU (28)

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Ukazatel úrokového krytí vykazuje poměrně značný rozptyl a mnohdy rovněž v databázi Amadeus absentovaly údaje pro jeho kvantifikaci. Mediánová hodnota tohoto ukazatele v obou regionech je však relativně srovnatelná. Z hlediska regionu EU je toto zjištění pozitivním signálem ve vazbě na otázku směru působení finanční páky, když zde podniky dosahují podstatně vyšší zadluženosti investovaného kapitálu než podniky se sídlem v České republice.

149

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online