ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.56: Doba obratu zásob deseti největších podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v zemích EU (28) Společnost 2017 2016 2015 2014 Volkswagen Aktiengesellschaft 59,986 61,536 56,505 53,982 Daimler AG 56,088 59,541 57,213 57,854 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 46,661 45,574 43,409 49,798 Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung 47,523 46,597 51,493 Audi Aktiengesellschaft 45,402 42,609 37,443 32,984 PSA Automobiles Sa 2,788 3,475 4,099 4,612 Renault SAS 10,379 9,532 8,287 7,369

FCA Italy S.P.A., In Forma Estesa Fiat Chrysler Automobiles Italy S.P.A., E In Forma Abbreviata Fiat Group Automobiles S.P.A. E Fiat Auto S.P.A.

32,729 29,123 24,691 30,331

Jaguar Land Rover Limited

29,573 28,326 25,649 23,172

Ford-Werke Gmbh

13,085 11,444 12,436

Medián

39,065 35,866 31,546 31,657

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

Tab. 3.57: Medián hodnot doby obratu zásob deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 39,058 29,354 23,596 25,362 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 35,766 23,695 18,436 16,523 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 34,209 33,143 33,576 29,226 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 40,209 32,082 37,414 29,248 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 0,341 0,834 1,202 0,924 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 6,563 11,450 9,826 10,934 61 – Telecommunications – Česká republika 4,561 3,503 5,499 3,773 61 – Telecommunications – EU (28) 5,638 4,933 4,941 3,418 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Doba obratu pohledávek je na rozdíl od doby obratu zásob u deseti největších pod- niků v České republice delší než v případě deseti největších podniků ze zemí Evropské unie. Zákazníci hradí své závazky vůči deseti největším podnikům v automobilovém průmyslu v České republice přibližně o 5–15 dnů později, než v zemích Evropské unie.

157

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online