ŠAVŠ Studie 2019

Společnost

2017

2016

2015

2014

Ford-Werke Gmbh

16,920% -41,554% -24,635%

4,928% 4,550% 4,496% 4,788%

Medián

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

Tab. 3.66: Medián hodnot rentability aktiv deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28)

Odvětví – lokalita

2017

2016

2015

2014

26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 61 – Telecommunications – Česká republika

2,458% 4,282% 2,898% 5,803%

6,208% 4,371% 5,720% 6,020%

8,489% 10,930% 7,867% 12,744%

5,436% 6,822% 7,329% 7,592%

5,254% 6,114% 4,739% 4,880%

1,013% 0,625% 0,607% 1,160%

6,241% 4,364% 2,893% 3,830% 3,533% 3,425% 3,455% 3,363%

61 – Telecommunications – EU (28)

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Rovněž rentabilita vloženého, resp. investovaného kapitálu je ve zkoumaném vzorku deseti největších podniků se sídlem v České republice vyšší než v případě podniků se sídlem v zemích EU.

Tab. 3.67: Rentabilita vloženého kapitálu deseti největších podniků v odvětví auto- mobilového průmyslu se sídlem v České republice

Společnost

2017

2016

2015

2014

24,573% 16,151% 23,193% 15,739% 13,212% 14,681% 10,725% 22,469% 3,515% 4,835% 3,683% 4,806% 29,084% 16,348% 5,843% 4,665% 7,540% 9,936% 9,996% 8,849% 21,324% 22,067% 21,279% 21,007% 16,314% 16,875% 18,938% 18,270% 70,271% 125,047% 88,208% 1613,740% 10,176% 9,145% 7,008% 5,777%

Škoda Auto, a.s.

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Mobis Automotive Czech, s.r.o.

Bosch Diesel, s.r.o.

Iveco Czech Republic, a.s.

Robert Bosch, s.r.o.

Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o.

Brose Cz, s.r.o.

162

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online