ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.75: Medián hodnot rentability tržeb deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 0,947% 1,282% 0,995% 2,324% 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 4,521% 1,862% 4,142% 4,306% 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 3,220% 4,111% 3,297% 4,922% 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 2,457% 3,355% 4,444% 2,680% 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 4,622% 6,240% 6,633% 4,780% 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 1,533% 0,251% 0,661% 0,329% 61 – Telecommunications – Česká republika 3,600% 2,631% 3,039% 1,991% 61 – Telecommunications – EU (28) 6,846% 3,958% 3,598% 5,391% Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

167

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online