ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.76: Vybrané výsledky 679 podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice (celková agregovaná hodnota v tis. EUR) 2017 2016 2015 2014 Stálá aktiva 10 512 783 10 048 631 9 820 830 9 506 269 Oběžná aktiva 15 804 939 14 338 633 12 978 637 11 328 028 Zásoby 2 860 711 2 765 151 2 475 393 2 046 098 Pohledávky 4 469 214 4 363 827 4 196 167 3 676 449 Krátkodobý finanční majetek 5 735 817 4 454 119 3 802 537 3 235 673 Ostatní oběžná aktiva 2 739 198 2 755 535 2 504 539 2 369 807 Vlastní kapitál 12 709 991 12 553 094 11 466 803 9 947 395 Dlouhodobé závazky 1 846 399 1 927 669 1 886 275 1 771 152 Krátkodobé závazky 11 783 221 9 928 911 9 451 522 9 125 860 Tab. 3.77: Vybrané výsledky 7 479 podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v 28 zemích Evropské unie (celková agregovaná hodnota v tis. EUR) 2017 2016 2015 2014 Stálá aktiva 543 561 257 595 026 871 554 019 710 500 006 041 Oběžná aktiva 810 423 557 815 172 602 745 493 868 656 646 679 Zásoby 139 630 531 141 721 439 129 042 697 114 388 912 Pohledávky 102 733 547 113 009 726 105 323 577 90 784 353 Krátkodobý finanční majetek 83 337 140 86 702 717 82 545 687 78 197 946 Ostatní oběžná aktiva 484 722 338 473 738 719 428 581 908 373 275 468 Vlastní kapitál 397 276 664 396 409 979 366 342 602 326 865 606 Dlouhodobé závazky 448 130 769 496 405 648 455 276 551 409 409 265 Krátkodobé závazky 502 560 200 517 472 562 477 903 327 420 385 824 Tržby 50 342 149 45 591 561 42 129 208 36 897 901 1 799 981 Výsledek hospodaření po zdanění 2 327 865 2 156 835 2 355 153 Zdroj: Dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

1 295 820 554 1 403 107 425 1 340 731 348 1 172 118 724

Tržby

Výsledek hospodaření po zdanění

54 788 674

43 080 559

35 243 567

38 245 309

Zdroj: Dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Rentabilita vlastního kapitálu všech podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice převyšuje výsledky podniků v Evropské unii, a to v celém sledovaném období. Následující Tabulka 3.78 umožňuje detailnější pohled na příčiny

169

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online