ŠAVŠ Studie 2019

Prameny Čižinská, R. & Krabec, T. (2019) Empirical analysis of the market value added in the Czech automotive industry. In 87th International Atlantic Economic Conference. Athens: International Atlantic Economic Society, 2019. URL: https://iaes.confex.com/ iaes/87am/webprogram/Paper15004.html Čižinská, R. & Krabec, T. (2019) The Return on Equity Puzzle: An Empirical Analy- sis of Return on Equity in the Czech Automotive Industry. In Winter Global Business Conference and Winter Global Education, Teaching and Learning Conference Proce- edings. Tignes: Innovation Institute, 2019, s. 57-62. ISSN 2584-6302. Čižinská, R. (2018). Základy finančního řízení podniku. Praha: Grada. Damodaran, A. (2018). Damodaran online. Data. [online]. Dostupné z: . Databáze Amadeus (Bureau van Dijk) European Central Bank (2018). Euro area yield curves. [online]. Dostupné z: . Hostettler, S. (2000). Economic Value Added (EVA): Darstellung und Anwendung auf Schweizer Aktiengesellschaften. 4. Auflage. Bern: Haupt. Mařík a kol. (2018a). Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vy- brané problémy. 2. upravené vydání. Praha: Ekopress. Mařík a kol. (2018b). Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní metody a postupy. 4. upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress. Rappaport, A. (1999). Shareholder Value. Stuttgart: Schaff er Poeschel.

197

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online