ŠAVŠ Studie 2019

JONES, A. a SUFRIN, B. (2011) EU Competition Law. Text, case, and materials . 4th edn. Oxford: Oxford University Press. KINDL, J. (2017) Relevantní trhu a způsob jeho vymezení. Antitrust – Revue soutěž- n í ho práva , č. 2/2017. MONTI, M. (2001) Market definition as a cornestone of EU competition policy. Spe- ech 01/439, Workshop on Market Definition – Helsinki Fair Centre , Helsinki 5. 10. 2001. MUNKOVÁ, J. a KINDL, J. a SVOBODA, P. (2011) Soutěžní právo. 2. vydání, Pra- ha: C.H. Beck. SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ (2018) Registrace nových OA dle obchodních tříd. Dostupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?n#rok=2018&mesic=12&kat=OA&vy b=seg&upr=podiltrid&obd=m&jine=false&lang=CZ&str=nova (navštíveno 1. 4. 2019). ŠILHÁN, J. (2012) Kritický pohled na koncept relevantního trhu, Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2/2012. TEMPLE LANG, J. (2011) Practical Aspects of Aftermarkets in European Competiti- on Law. Competition Policy International, Spring 2011, Vol. 7 No. 1. VOGEL, L. a VOGEL, J. (2018) Automobile Sector and Competition Law: An Over- view of EU and national Case Law. Concurrences 2018 Competition Case Law Digest. WENGER, A.C. a OBERHAMMER, S. (2015) The Apllication of Competition Law to the Automotive Industry. Journal of European Competition Law & Practice , Vol. 6. No. 9. WENGER, A. C. a OBERHAMMER, S. a BERGER, A. (2016) Recent Competition Law Developments in the Automotive Industry. Journal of European Competition Law & Practice, Vol. 7, No. 10 WENGER, A. C. a OBERHAMMER, S. a BERGER, A. (2018) Recent Competition Law Developments in the Automotive Industry. Journal of European Competition Law & Practice , Vol. 9. No. 4.

244

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online