ŠAVŠ Studie 2019

Nucená nebo povinná práce

Dodržování sociálně-ekonomických předpisů

Bezpečnostní postupy Zdroj: Global Reporting Initiative (2018) GRI standards. Available at: https://www.globalrepor- ting.org/standards/ (Accessed: 19th January 2018).

Tab. 6.2: Oblasti a témata ekonomické dimenze Ekonomická oblast

Téma

Přímá ekonomická hodnota generovaná a distribuovaná Finanční důsledky a další rizika a příležitosti způsobené změnou klimatu Vymezené povinné plány benefitů a další penzijní plány Finanční pomoc poskytovaná vládou Poměr standardní vstupní mzdy podle pohlaví ve srovnání s místní minimální mzdou Podíl vrcholového vedení najatého z místní komunity

Ekonomický výkon

Přítomnost na trhu

Podpora investic do infrastruktury a služeb Významné nepřímé ekonomické dopady

Nepřímé ekonomické dopady

Nákupní praxe

Podíl výdajů na místní dodavatele

Vyhodnocení činnosti z hlediska rizik souvisejících s korupcí Komunikace a školení o protikorupčních politikách a postupech Potvrzené případy korupce a přijatá opatření

Protikorupční jednání

Protikonkurenční chování Právní opatření pro protikonkurenční chování, protimonopolní a monopolní praktiky Zdroj: Global Reporting Initiative (2018) GRI standards. Available at: https://www.globalrepor- ting.org/standards/ (Accessed: 19th January 2018). K analýze preferencí oblastí udržitelnosti v evropském automobilovém průmyslu bylo vybráno 10 největších společností, vyrábějících osobní vozy. Kritériem výběru byly nové registrace osobních vozů v zemích Evropské unie a Evropského sdružení volné- ho obchodu, identifikované Evropskou asociací automobilových výrobců za rok 2017 (Car Sales Statistics, 2018). Jednotlivé výrobce, jejich pořadí, počet registrovaných vozů a tržní podíl ukazuje tabulka 6.3. Vybrané společnosti reprezentuji 84,6% evropského tržního podílu.

247

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online