ŠAVŠ Studie 2019

Jak se elektromobilita rozvijí, navyšuje si i počet nově prodaných elektromobilů a to v průměru o zhruba 60% meziročně v průměru za posledních 5 let. V Číně byl mezi roky 2017 a 2018 nárůst nových registrací u elektromobilů bezmála o 100%, v USA 80%. Ač počty prodaných elektromobilů z celkového počtu prodaných vozidel nejsou zatím nijak závratné, je to segment, který velmi rychle roste a velké automobilky se na něj začínají zaměřovat. V roce 2018 počet nových registrací elektromobilů přesáhl 2,2 miliónů a dominantní postavení Číny se stále více upevňuje (56% trhu). Obr. 7.4: Počet nových registrací elektromobilů (v mil.)

Zdroj: ZSW; ACEA Pokud se v roce 2018 prodalo celosvětově přes 2 milióny elektromobilů, z čehož větší polovina náleží Číně, po roce 2020 už by to mělo být přes tři milióny a v roce 2030 podle odhadů už dokonce bezmála 30 milionů elektrických vozidel.

299

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online