ŠAVŠ Studie 2019

V Tab. 8.5 jsou shrnuty základní materiálové vlastnosti vybraných hořčíkových slitin. V současné době nachází hořčíkové slitiny v automobilovém průmyslu poměrně širší využití a to např. jako nosiče přístrojové desky, strukturní díly sedaček, povrchové díly karoserie (kapota, střecha, boční dveře,…), věnec volantu, převodové skříně, sou- části motoru a poměrně oblíbená jsou např. také litá kola. Tab. 8.5: Základní materiálové vlastnosti v automotive nejvíce používaných slitin hořčíku Slitina hořčíku AZ31 AZ81 AZ91 AM50 AM60 Chemické složení Al 3% Zn 1% Mn 0.3% Al 8% Zn 0.5% Mn 0.3% Al 9% Zn 0.7% Mn 0.2% Al 5% Mn 0.3% Al 6% Mn 0.3%

Smluvní mez kluzu R p02 [MPa] Mez pevnosti R m [MPa]

120

80

160

125

130

240

220

240

210

225

Tažnost A

11

5

3

10

8

80mm

[%]

Zdroj: Davies, 2012

Příklady využití slitin hořčíku v konstrukci automobilu V poslední době lze pozorovat vzrůstající zájem automobilových výrobců o slitiny hořčíku. Důvodem je možnost snížení hmotnosti nebo optimalizace konstrukčního ře- šení. Analýze a možnostem uplatnění hořčíkových slitin v konstrukci automobilu se vě- nují světoví výrobci už řadu let. Vzhledem k přísnějším emisním požadavkům a rozvoji alternativních pohonů je toto zaměření stále důležitější. Hořčíkové slitiny se používají nejen pro mechanické části, jako jsou části převodovky, motoru či podvozku, ale rozši- řuje se i jejich uplatnění u dílů karoserie. Zde je však stále patrné omezení dané špatnou tvarovatelností těchto materiálů. Nejběžnější současné aplikace se proto týkají převážně odlitků, jako jsou skříně převodovek, hlavy válců motoru, rámy volantu, sedadel nebo části mechanismu řízení. Další využívanou technologií výroby dílů z hořčíkových sli- tin je kování, kdy nejčastějším produktem jsou disky kol, které se uplatňují převážně u sportovních a supersportovních automobilů. Příkladem zde můžou být kované disky kol automobilu Porsche 911 GT3 RS. Další aplikace lze nalézt v oblasti karoserie, ať už jde o strukturní díly karoserie nebo montované díly jako jsou dveře, kapota a zadní víko. Jako příklad využití struktur- ního dílu ze slitiny hořčíku lze uvést výztuhu spojující přední podběhy a příčnou stěnu u karoserie automobilu Audi A8 (viz Obr. 8.11), čímž je dosaženo vyšší tuhosti karo- serie. Dalším příkladem je využití hořčíkové slitiny u strukturního dílu přední masky karoserie automobilu Volvo V60, jak ukazuje Obr 8.12. U povrchových dílů jsou větší

324

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online