ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.25: Osobní automobily v provozu (v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA); jedná se o poslední dostupná data Nejvíce užívaných osobních automobilů na počet obyvatel je mezi největšími producenty osobních automobilů v Německu, kde na 1 000 obyvatel připadá 545 osob- ních automobilů. Na druhém místě je Spojené království, kde na tisíc obyvatel připadá 511 automobilů. Třetí největší počet osobních automobilů v provozu na tisíc obyva- tel zaznamenává Česká republika – 488 automobilů. Naopak nejnižší počet je patrný v Indii, kde na tisíc obyvatel připadá pouze 17 osobních automobilů a v Číně – zhruba 99 automobilů na 1 000 obyvatel.

37

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online