ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.27: Osobní automobily v provozu ve vybraných zemích (v mil.)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2015); jedná se o největší producenty osobních automobilů Při přepočtu na obyvatele došlo v Číně od roku 2005 ke zhruba šestinásobnému zvýšení počtu osobních automobilů, na současných 99 vozů na 1 000 obyvatel. V ze- mích jako Německo a Japonsko má počet osobních automobilů na obyvatele mírně rostoucí trend. Obdobná je situace také v České republice, kde od roku 2005 došlo ke zvýšení počtu osobních automobilů z 388 na 489 v roce 2015. V USA je pokles u osobních automobilů dán růstem zájmu o lehká užitková vozidla (pick-upy).

39

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online