ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 1.8: Měsíční náklady práce – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (v eurech na přepočtené zaměstnance)

Změna 2016/2015

Změna 2016/2008

Stát

2008

2016

Německo Švédsko

5 242 5 000 4 783 4 500 5 450 3 858 3 525 4 125 3 650 3 575 1 642 1 092 1 350 1 308

6 583 6 467 5 900 5 508 5 383 5 042 5 000 4 925 4 167 3 792 1 883 1 717 1 683 1 567 1 342

+25,6% +29,3% +23,3% +22,4% +30,7% +41,8% +19,4% +14,2% +6,1% +14,7% +57,3% +24,7% +19,7% -1,2%

+0,9% +2,0% +2,3% +2,3% +7,0% +0,0% -9,0% -1,3% +2,5% -2,2% +0,4% +6,2% +4,7% +4,4% +0,6% +13,6%

Belgie

Rakousko

Francie

Nizozemsko

Spojené království

Itálie

Finsko

Španělsko Portugalsko Slovensko

Česko

Maďarsko

Polsko

-

-

Rumunsko

592

975

+64,8%

Zdroj: Eurostat; náklady práce zahrnují veškeré náklady spojené se zaměstnáváním: mzdy a platy, příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení, náklady na pracovní školení, náklady na přijímání nových zaměstnanců, ošatné apod.; data Francie 2009 (místo 2008), Nizozemsko 2009 (místo 2008) Význam automobilového průmyslu pro některé členy Evropské unie je dobře patr- ný i z podílu hrubé přidané hodnoty jak na celkovém HDP daného státu (kdy nad prů- měrem EU, jež činí 1,5%, jsou například státy Česká republika s 5,1% nebo Maďarsko, Německo či Slovensko), tak i na hrubé přidané hodnotě vztažené na výkonnost zpraco- vatelského průmyslu (CZ-NACE C), jehož je oddíl Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (CZ-NACE 29) součástí. Samotná hrubá přidaná hod- nota reflektuje souhrnnou výkonnost odvětví, a je tak „čistým“ ukazatelem výkonnosti ekonomiky. Na přidanou hodnotu se můžeme dívat i jako na rozdíl mezi produkcí a mezispotřebou.

46

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online