ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 1.11: Vývoj podílu HPH automotive na HPH zpracovatelského průmyslu (v %) Stát 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Česko 15,7% 15,8% 17,9% 18,2% 17,4% 17,5% 18,7% 19,3% 20,8% 21,0% Maďarsko 15,9% 14,2% 16,5% 15,5% 14,2% 17,4% 18,5% 20,2% 22,1% 20,5% Německo 14,4% 13,3% 16,4% 17,4% 17,6% 17,8% 19,1% 19,5% 20,2% - Slovensko 14,3% 12,9% 15,1% 17,2% 16,8% 17,7% 18,9% 19,0% 19,3% 19,9% Švédsko 10,6% 6,8% 10,9% 10,6% 9,8% 10,0% 10,7% 15,2% 16,1% Rumunsko 9,1% 13,9% 11,4% 12,0% 7,2% 7,4% 6,9% 9,2% 11,9% 13,1% EU 8,3% 7,4% 9,1% 9,5% 9,3% 9,6% 10,3% 10,5% 10,7% - Spojené království 5,7% 4,4% 6,0% 5,9% 6,0% 7,3% 8,4% 7,9% 8,8% - Polsko 7,2% 7,0% 7,1% 8,2% 8,1% 8,5% 8,4% 8,4% 8,6% - Španělsko 7,2% 7,0% 6,8% 6,5% 6,0% 6,9% 7,6% 8,1% 8,1% 7,7% Slovinsko 7,4% 7,8% 8,4% 8,5% 8,8% 8,0% 8,0% 8,7% 7,3% 8,0% Rakousko 7,4% 6,6% 6,4% 6,7% 7,2% 7,0% 7,0% 6,5% 6,6% 6,7% Francie 6,7% 6,1% 7,0% 6,6% 5,9% 5,7% 5,7% 5,8% 5,8% - Portugalsko 5,6% 5,2% 5,7% 6,1% 6,1% 5,9% 6,1% 5,9% 5,5% - Itálie 4,7% 4,4% 4,9% 4,7% 4,3% 4,6% 4,7% 5,2% 5,5% - Belgie 6,0% 5,3% 5,5% 5,7% 5,6% 5,7% 5,6% 4,4% 4,1% - Bulharsko 1,1% 1,3% 2,4% 2,2% 2,3% 2,6% 3,3% 3,4% 3,4% 3,6% Estonsko 3,4% 2,7% 4,2% 3,6% 3,6% 3,5% 3,2% 3,4% 3,3% 3,4% Nizozemsko 3,3% 1,8% 2,6% 3,0% 2,6% 2,6% 2,5% 2,8% 2,9% 3,3% Lotyšsko 1,2% 0,8% 1,2% 1,4% 1,6% 1,9% 1,9% 1,9% 2,3% - Litva 1,6% 0,7% 0,9% 1,2% 1,1% 1,4% 1,6% 1,7% 2,0% - Finsko 1,3% 1,2% 1,2% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,8% Chorvatsko 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% - Dánsko 1,5% 1,0% 1,2% 1,4% 1,1% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% Řecko 0,8% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% Kypr 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% - Irsko 0,6% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% Zdroj: Eurostat; Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na HDP je u stá- tů, kde je tento podíl nejvyšší z celé EU (Česko, Německo a Slovensko), velmi podobný: patrný pokles v roce 2009, stagnace kolem roku 2013 s následným růstem.

49

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online