ŠAVŠ Studie 2019

Registrace nových osobních automobilů v Evropské unii Vývoj počtu nově registrovaných automobilů v Evropské unii byl velmi negativně ovlivněn hospodářskou krizí, kdy až do roku 2013 klesal. Obdobná situace byla i v jed- notlivých členských státech, kde krize zapříčinila pokles nebo minimálně zpomalení růstu prodeje a registrací aut, neboť docházelo k významnému poklesu poptávky po no- vých autech. Některé členské státy se snažily tomuto propadu čelit i tzv. šrotovným, tedy pomocí finanční prémie, která měla motivovat obyvatelstvo k výměně starého auta (byla to jedna z podmínek, kdy se musel nechat sešrotovat vůz majitele s určeným mini- málním stáří vozu) za nové. Tato finanční prémie (pohybující se ve výši několika set až tisíců eur) měla mít i určitý protikrizový efekt. Šrotovné využily například v Rakousku (prémie 1 500 eur), na Slovensku, ve Spojeném království, v Itálii a dalších státech, které zároveň patří mezi důležité výrobce automobilů. Výjimkou nebylo ani Německo, které na šrotovné mělo vyčleněno celkem 5 miliard eur. Majitel nejméně devět let starého vozu při jeho sešrotování a koupení nového vozu dostal 2,5 tisíce eur. Toto šrotovné tak pomohlo v Německu k výraznému odbytu v roce 2009, avšak po jeho poměrně rychlém vyčerpání došlo opět k poklesu prodeje. K samotné změně klesajícího trendu v nových registracích tak hlavně pomohlo překonání krize a nastolený hospodářský růst s ožive- nou poptávkou v roce 2014. Obr. 1.39: Vývoj počtu nově registrovaných osobních aut (v mil. ks)

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA) Počet nově registrovaných osobních automobilů neprobíhá během roku v Evropské unii rovnoměrně, dochází tak k určité sezónnosti. Nejméně se prodá aut v době prázd- nin a dovolených s největším propadem v srpnu. Tento pokles je kompenzován po a před prázdninami tedy v září a červnu, které naopak patří k nejúspěšnějšímměsícům. Vrcholem je však březen (zhruba o půl miliónu aut více než je celoroční průměr), kdy si firmy i soukromé osoby kupují auta po zimě – tedy na „novou“ sezónu.

55

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online