ŠAVŠ Studie 2019

Statistiky Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA), jež sledují registrace nových osobních automobilů v zemích Evropské unie v měsíčních intervalech, ukazují trend oživení automobilového průmyslu v posledních letech i na meziročních přírůst- cích. Registrace nových osobních aut v Evropské unii vzrostly mezi roky 2016 a 2017 o 3,4% a podařilo se tak prodat přes 15 miliónů osobních aut, což byl nejlepší výsledek od roku 2008. V roce 2018 byl počet nově registrovaných aut (a tedy prodeje) velmi ovlivněn nově přijatou WLTP legislativou, která platí od září 2018. Jedná se o Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures, což je komplexní a náročná testovací pro- cedura na zjišťování emisí a spotřeby paliva skládající se z WLTC (World Harmonized Light Vehicle Duty Test Cycle) a RDE (Real Driving Emission). WLTP nahradila do- savadní způsob testování NEDC. Od září 2018 musí všechna nově registrovaná auta mít tuto homologaci a vzhledem ke komplexnosti této procedury je to i velmi časově náročné. Proto taky docházelo k nárůstu prodejů (+31,2% meziročně) před tímto da- tem a naopak k poklesu registrací od září 2018 (-23,5% meziročně). Celý rok 2018 však i přes značný pokles v posledních měsících roku zaznamenal velmi mírný nárůst oproti roku 2017 o 0,1% na 15 148 513 osobních aut. Obr. 1.40: Nové registrace osobních automobilů v Evropské unii během roku (v mil.; meziroční změny 2017 a 2018)

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA); K zhruba čtvrtinovémumeziročnímu nárůstu registrací osobních aut došlo v roce 2018 v Litvě a Rumunsku. O necelou pětinu se navýšil počet nových registrací v Chorvatsku, Řecku a Maďarsku. V absolutním vyjádření došlo k nejvyššímu nárůstu nových regis- trací v roce 2018 oproti roku 2017 ve Španělsku (o 86 506). Naopak největší meziroční pokles nových registrací byl ve Spojeném království (o 173 470, což představuje 6,8% úbytek), který se dá přičíst i nejistotě spojené s brexitem (vystoupením z EU). Druhý aspekt s tím spojený je i podzimní prognóza ekonomického vývoje Evropské komise,

56

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online