ŠAVŠ Studie 2019

která odhaduje pro Spojené království společně s Itálií nejnižší ekonomický růst pro roky 2019 (1,2% HDP) a 2020 (1,2 % HDP pro Spojené království a 1,3% HDP pro Itálii). Ke snížení počtu nových registrací v roce 2018 došlo i v Česku o 10 158 osobních aut, což představuje 3,7% pokles oproti roku 2017. V roce 2017 připadalo v Evropské unii 30 registrací (29 v roce 2016) nových osobních automobilů na 1 000 obyvatel. S velkým náskokem v počtu registrací nových osobních aut na tisíc obyvatel je na prvním místě Lucembursko (89), následuje Belgie (48 aut) a Německo (42). Naopak nejméně prodejů v přepočtu na tisíc obyvatel se usku- tečnil v Bulharsku (5 osobních aut) a Rumunsku (7 osobních aut). Obr. 1.41: Vývoj počtu nově registrovaných aut v Česku a na Slovensku

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

57

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online