ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 1.14: Registrace nových osobních automobilů v zemích Evropské unie

Počet registrací na 1 000 obyv. (2018)

Změna 2018/2017

Stát

2017

2018

Německo

3 441 262 2 540 617 2 110 748 1 971 345 1 234 932

3 435 778 2 367 147 2 173 481 1 910 025 1 321 438

-0,2 -6,8 +3,0 -3,1 +7,0 +0,6 +9,4 +7,1 -6,8 -3,5 -3,7 +2,8 -1,5

41,6 36,0 32,4 31,5 28,4 48,4 14,0 26,0 35,4 38,9 24,7 22,1 38,0 13,9

Spojené království

Francie

Itálie

Španělsko

Belgie Polsko

546 558 486 352 414 306 379 393 353 320 271 595 222 129 221 838 116 265 106 387 131 332 118 587 88 083 96 085 70 892 50 412 52 775 31 244 25 867 24 494 16 692 13 080

549 632 531 889 443 812 353 729 341 068 261 437 228 290 218 565 136 594 130 919 125 557 120 499 103 431 98 080 72 835 59 856 52 811 34 332 32 447 25 387 16 879 12 956

Nizozemsko

Švédsko Rakousko

Česko

Portugalsko

Dánsko

Maďarsko Rumunsko

+17,5 +23,1

6,7

Irsko

-4,4 +1,6

26,2 21,9

Finsko Řecko

+17,4

9,6

Slovensko Slovinsko Chorvatsko Lucembursko

+2,1 +2,7

18,0 35,3 14,4 89,4

+18,7

+0,1 +9,9

Bulharsko

4,8

Litva

+25,4

11,4 19,3

Estonsko Lotyšsko

+3,6 +1,1 -0,9 +0,1

8,7

Kypr

15,2

EU 29,6 Zdroj: ACEA; Eurostat (data za obyvatelstvo k 1. 1. 2017); data za Maltu nebyla k dispozici 15 136 590 15 158 874

58

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online