ŠAVŠ Studie 2019

Silnou pozici u registrací nových osobních automobilů má koncern Volkswagen Group, který v roce 2018 prodal téměř čtvrtinu (23,8%) všech aut v EU, což předsta- vuje 3,61 miliónu aut. Oproti roku 2017 vzrostl tento počet o 0,9%. Druhým koncer- nem je PSA Group s 16,2% podílem a 2,46 mil. prodaných aut v roce 2018, následuje Renault Group s 10,6% a 1,16 mil. prodaných osobních aut. V případě jednotlivých značek aut byly v roce 2018 u nových registrací nejoblí- benější v EU osobní automobily Volkswagen (1,70 mil. aut), Renault (1,09 mil. aut) a Ford (0,97 mil. aut). Obr. 1.42: Podíl automobilových skupin u nově registrovaných osobních aut v EU (2018)

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

59

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online