ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.44: Vývoj počtu celkově registrovaných motorových vozidel v EU (mil. ks)

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

Obr. 1.45: Počet celkově registrovaných osobních automobilů na 1 000 obyvatel v roce 2016

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA) Průměrné stáří registrovaných osobních automobilů v Evropské unii v posledních letech prakticky neustále roste. V roce 2007 bylo průměrné stáří osobního automobilu v Evropské unii 8,4 roku, v roce 2013 už překonala desetiletou hranici a z posledních dostupných údajů za rok 2016 bylo průměrné stáří osobních vozů již 11 let.

61

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online