ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.47: Průměrné stáří osobních aut v EU v letech 2015 a 2016

Zdroj: ACEA; data nedostupná za Kypr, Maltu, Bulharsko

Obr. 1.48: Stáří osobních aut v Evropské unii v roce 2016 (řazeno dle průměrného stáří v letech dle ACEA)

Zdroj: Eurostat

63

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online