ŠAVŠ Studie 2019

1.3 Automobilový průmysl v ČR

Výroba motorových vozidel v ČR Česko se s roční výrobou motorových vozidel ve výši 1,44 mil. řadí na špičku zemí z hlediska intenzity výroby. V počtu vyrobených vozů na počet obyvatel (136 aut na 1000 obyvatel) zaujímá celosvětově 2. místo (za Slovenskem) a ve výrobě autobusů dokonce 1. místo. Výroba motorových vozidel v ČR významně stoupá od roku 2005 díky zahájení výroby v automobilce TPCA Toyota Peugeot Citroën v Kolíně (28. 2. 2005), spuště- ní sériové výroby v závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech v průmyslové zóně Nošovice (3. 11. 2008) a rozšiřování produkce v českých závodech Škody Auto v Mladé Boleslavi a v Kvasinách. Výroba vozidel v ČR se od roku 2005 do roku 2018 více než zdvojnásobila. V roce 2018 dosáhla výroba motorových vozidel rekordních 1,444 mil. vozů. Podíleli se na tom převážně výrobci osobních a malých užitkových vozidel (1,437 mil. vozů), dále autobusů (4890 vozů), motocyklů (1493) a užitkových vozidel kategorie N2+N3. Obr. 1.50: Výroba motorových vozidel na území ČR od roku 1986

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu Výroba osobních a malých užitkových automobilů tvoří hlavní část výroby všech motorových vozidel v ČR. Produkce osobních vozů roste dlouhodobě od roku 2005. Zajímavý je vývoj výroby v ČR během celosvětové hospodářské krize probíhající převáž- ně v letech 2008–2009. V této době totiž nedošlo k poklesu celkové výroby aut v ČR, ale naopak k jejímu růstu, jež pokračoval až do roku 2011. Pomohlo tomu zejména najíždění výroby v závodě Hyundai a stabilní poptávka po malých vozech ze závodu TPCA. Tyto vlivy předčily pokles výroby ve Škodě Auto o téměř 100 tisíc vozů mezi lety 2007 až 2009. K menšímu propadu výroby došlo v letech 2012 a 2013, na čemž se podílel pokles výroby Škody Auto i TPCA a stabilizace produkce Hyundai v roce 2013.

65

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online