ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.52: Výroba osobních a malých užitkových automobilů v ČR podle výrobců

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu Česká republika je největším výrobcem autobusů na světě v přepočtu na počet obyvatel. V roce 2018 se v ČR vyrobilo celkem 4 890 autobusů, z čehož většina (4 283 vozů) připadala na společnost Iveco Bus z Vysokého Mýta (nástupce české Karosy). Následovala společnost SOR Libchavy (573 vozů) a malým dílem přispěl i KHMC Opava, jenž vyrábí malé autobusy na podvozcích různých značek.

Obr. 1.53: Výroba autobusů v ČR (kat M2 a M3)

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

67

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online