ŠAVŠ Studie 2019

Česká republika byla až do druhé poloviny 90. let významným výrobcem ná- kladních vozů v Evropě. Od té doby ale začalo docházet k soustavnému poklesu výroby (ukončování produkce vozů Liaz a Avia). Od roku 2014 vyráběla v ČR nákladní vozy pouze společnost Tatra Trucks, jejíž produkce rostla do roku 2017 na 1481 vyrobených aut. V roce 2018 však opět přišel pokles, když společnost od ledna do září (za kdy zve- řejnila výsledky) vyrobila 559 vozů. 1 V roce 2018 obnovila výrobu také značka Avia, ale vyprodukovala jen 39 vozů a v listopadu 2018 výrobu ukončila.

Obr. 1.54: Výroba užitkových vozidel v ČR (kat. N2 a N3)

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu; * Data společnosti Tatra Trucks a.s. jsou pro rok 2018 uvedena za období leden – září 2018. Výroba motocyklů zažila v 90. letech podobný osud jako výroba nákladních vozů. V roce 1997 skončila výroba ve zprivatizovaném podniku ČZ/Cagiva a od roku 2007 vy- rábí motocykly v ČR pouze společnost Jawa Moto. V roce 2018 vyrobila celkem 1493 mo- tocyklů (meziroční nárůst o 12%).

1 Za celý rok 2018 vyrobila 851 vozů, mezi něž však počítá celá vozidla i podvozky.

68

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online