ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.55: Výroba motocyklů v ČR (kat. L)

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu Z celkově vyrobených 1,444 mil. motorových vozidel v ČR v roce 2018 se na čes- kém trhu prodalo 110,5 tisíce (meziroční pokles o 1,7 %). Naprostá většina produkce tak směřovala na export – celkem 1,338 mil. (meziročně o 1,9% více). Vyšší údaje za vývoz než za výrobu jsou způsobeny exportem Škody Auto ze svých závodů v zahra- ničí (v Číně, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku, v Indii, auta značky Škoda se montují i na Ukrajině a v Kazachstánu).

69

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online