ŠAVŠ Studie 2019

Užívání vozidel v ČR Tato část se blíže zabývá domácí poptávkou, tedy českým trhem motorových vo- zidel. Zdrojem dat je Sdružení automobilového průmyslu a především Svaz dovozců automobilů, jež zpracovává údaje z Centrálního registru vozidel. Z dlouhodobého hlediska (od roku 1950) konstantě roste počet registrovaných osobních vozů i nákladních vozidel a autobusů. Počet registrovaných motocyklů zažil svůj vrchol v 70. letech 20. století, v 90. letech následoval poměrně dramatický pokles. Od roku 2000 celkový počet registrovaných motocyklů znovu stoupá. Počet registrova- ných zemědělských traktorů se od roku 2005 příliš nemění. Celkový počet registrovaných osobních automobilů v ČR se od roku 2011 do roku 2018 zvýšil o 1,2 milionu na 5,8 milionu. Počet v ostatních kategoriích byl zhruba konstantní – počet motocyklů činil 1,15 milionu, lehkých užitkových vozidel 575 tisíc, nákladních vozidel 187 tisíc a autobusů 21 tisíc.

Obr. 1.57: Stav vozového parku (počet vozidel)

Zdroj: Svaz dovozců automobilů Průměrné stáří registrovaných osobních automobilů v ČR v posledních letech mírně roste a na konci roku 2018 dosáhlo 14,8 roku. Průměrné stáří lehkých užitkových vozidel bylo 12,5 roku, nákladních vozů 17,0 roku a motocyklů 33,1 let.

71

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online