ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.15: Přidaná hodnota na zaměstnance (2017, v tis. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ, vlastní zpracování Na druhou stranu v relativním vyjádření, tedy vztáhneme-li přidanou hodnotu k tržbám, vykazuje oddíl výroby motorových vozidel třetí nejnižší úroveň mezi oddíly zpracovatelského průmyslu v ČR. V roce 2017 dosáhla tato hodnota 17,2 %. 6 Nejnižší byla u výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů (11,5% kvůli vysoké váze nízko-produktivní montáži počítačů), nejvyšší v případě výroby usní a souvisejících vý- robků (41,0 %). Průměr za všechny oddíly zpracovatelského průmyslu činí 27,5%, celý zpracovatelský průmysl vykazuje hodnotu 22,7% (kvůli vysoké váze právě automobilo- vého průmyslu, výrobě počítačů apod.).

6 17,5% v případě výroby motorových vozidel a jejich motorů (CZ NACE 29.1), a 17,0% v případě výroby dílů a příslušenství pro motorová vozidla (CZ NACE 29.3).

96

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online