Sborník č. 52

Myanma Yaung Chi Oo Co Ltd v Win Win Nu [2003] SGHC 124 Oxford Shipping Co Ltd v Nippon Yusen Kaisha (The Eastern Saga) (1984), 3 All ER 835 Pope & Talbot Inc. v Canada, 2002, UNCITRAL United Parcel Service of America, Inc. (UPS) v. Government of Canada, 2007, UNCITRAL Vnitrostátní předpisy a další dokumenty Řád vydaný Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Zákon č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodnutí

186

Made with