Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

ÚROVEŇ DIGITALIZACE A ZÁJEM O DIGITÁLNÍ SLUŽBY Z POHLEDU OBČANŮ, FIREM A ÚŘADŮ rozborová studie

Zpracoval: řešitelský tým projektu TA ČR č. TL01000147 Mladá Boleslav, 2020

Made with FlippingBook Publishing Software