Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

0 rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, oddací list, úmrtní list; dupliká - ty osobních dokladů; prodloužení občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu  stěhování 0 registrace nové adresy; odvoz odpadu včetně online ohlášení nové adresy dalším institucím (finanční úřad, škola, lékař, pošta); odhlášení se z pů - vodního místního úřadu a dodavatelů veřejných služeb  dopravní prostředky 0 registrace/zrušení/přepis vozidla online, online evidence technických průkazů vozidla; vyhledávání podrobností o vozidle v registru vozidel; hlášení pokut a přestupkové řízení; řidičský průkaz a jeho prodloužení online; zaplacení sil - niční daně online; informace o technické kontrole; nahlášení ukradeného vozidla  e-komunikace 0 doprava a dopravní systémy, hlášení uzávěrek silnic, hlášení dopravních nehod, cyklodoprava  udržitelné životní prostředí 0 online informace o hospodaření s přírodními zdroji, voda, odpady, veřejná zeleň  udržitelná energetika 0 online energetický management, smart-grid systémy, kogenerační systé - my, kotlíkové dotace  online volby 0 do Poslanecké sněmovny, Senátu, prezidentské volby Celkové výsledky naznačující důležitost online vyřizování služeb občanům jsou následující:

82% nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy 77% nahlížení a výpisy ze základních registrů státní správy 76% vyřizování správních poplatků online

72% osobní doklady online 70% dopravní prostředky 69% stěhování 68% nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků 64% stavební řízení online 63% e-komunikace 60% udělení povolení online 59% digitální elektronická identita 55% online volby

11

Made with FlippingBook Publishing Software