Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Vnímání digitalizace státní správy a služeb

Obecná

Internetová

určitě prospěšné spíše prospěšné spíše škodlivé určitě škodlivé Portál občana

26% 46% 19%

48% 44%

7% 1%

9%

Obecná Internetová

navštívil jsem a používám Portál občana pravidelně navštívil jsem a alespoň jednou jsem se přihlásil

3% 6% 5% 3% 8%

4% 7% 6% 3%

navštívil jsem, přihlásil se, ale nevyužil služby, které Portál poskytuje

navštívil jsem, zkoušel jsem se přihlásit, ale nešlo to

navštívil jsem, ale nepoužívám ho

12% 28%

nikdy jsem nenavštívil, ale vím, o co se jedná nikdy jsem nenavštívil, nevím, o co se jedná

24% 51%

39% Téměř polovina respondentů (44%) uvádí, že využívá státem nabízené on- line služby , které jsou aktuálně k dispozici. Pokud bychom se zaměřili na vazbu na vzdělání respondentů, více tyto služby využívají vysokoškolsky vzdělaní re- spondenti (59% oproti 34% respondentů se základním vzděláním). Nyní se pojď- me podívat na to, jaké online služby internetová populace nejčastěji využívá: 85% nahlížení do katastru nemovitostí 24% podání žádosti o výpis z rejstříku trestů 24% informace o bodovém hodnocení řidiče 10% žádost o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné, pohřebné apod. 10% podání žádosti o bezdlužnosti fyzických osob 5% žádost o peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou 3% žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc V kontextu online služeb respondenti kritizují nedokonalou digitalizaci , která beztak vyžaduje osobní přítomnost na úřadech (37% respondentů). Souhrn pro- blémů, kteří zmiňují ti respondenti, kteří online služby využívají, je následující: 37% nabízené služby nejsou plně digitalizovány 19% nabízené služby jsou nepřehledné a komplikované 18% na portálu si nevím rady 17% přihlášení do systému je složité 16% obávám se o bezpečnost osobních údajů

21

Made with FlippingBook Publishing Software