Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Jako primárně důležitá oblast byla zjištěna daňová agenda včetně vazeb na so - ciální a zdravotní pojištění . Pro firmy není příliš atraktivní online řešení potvrzová- ní kvalifikací, ani řešení zaměstnávání cizích státních příslušníků. Nyní se zaměřme na rozdíly v jednotlivých oborech činností: V ýroba a zemědělství Pořadí Zájem Služba 1 82% zdravotní pojištění 2 77% pojistné na sociální zabezpečení 3 74% automatizace daně z přidané hodnoty 4 69% exekuce a splátkové kalendáře pro osobní bankrot zaměstnanců 5 66% digitalizace účetní závěrky 6 66% automatické ověřování identity obchodních partnerů 7 65% předkládání informací finanční správě 8 62% automatizace daně z příjmů právnických osob 9 56% dotační programy online 10 55% automatizace daně z nemovitých věcí Obchod Pořadí Zájem Služba 1 87% zdravotní pojištění 2 85% pojistné na sociální zabezpečení 3 80% automatizace daně z přidané hodnoty 4 77% předkládání informací finanční správě 5 77% digitalizace účetní závěrky 6 74% automatické ověřování identity obchodních partnerů 7 72% automatizace daně z příjmů právnických osob 8 71% digitální doklady 9 59% exekuce a splátkové kalendáře pro osobní bankrot zaměstnanců 10 53% předkládání informací statistickému úřadu

35

Made with FlippingBook Publishing Software