Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

řeně odeslat elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky; občané mají k dispozici rezervační portál. e) na webovém portálu , kde je vedle informací o úřadu poskytována ši- roká škála formulářů pro občany, které lze vyplnit a ověřeně odeslat elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky; občané mají k dispozici rezervační portál. f) na interaktivním webovém portálu , na kterém je vedle informací o úřadu poskytována široká škála formulářů pro občany, které se po přihlášení zčásti vyplní samy (jméno, adresa, apod.) a po dovypl- nění je možné je ověřeně odeslat elektronickým podpisem nebo pro- střednictvím datové schránky. Portál je interaktivní a nabízí i řadu aplikací ke stažení. g) Ani jedna z výše uvedených charakteristik nedopovídá naší situaci (prosíme, napište Vaši charakteristiku)……………………………… 19) Měla by Vaše obec či město zájem o zavedení centrální platební brány na web či portál? a) Ano, určitě máme zájem b) Ne, protože platební bránu již máme c) Ne, platební bránu bychom nevyužili 20) Máte povědomí o službě NIA (Národní identitní autorita)? a) Ano b) Ne 21) Označte, prosím, míru důležitosti následujících služeb (nástrojů) e-Govern- mentu pro váš místní úřad (magistrát). 1 2 3 4 velmi důležité důležité málo důležité nedůležité/zbytečné

Služba/nástroj e-Governmentu

Míra důležitosti

A Služby občanům Vyřizování správních poplatků online (poplatky ze psů, rybářské lístky, ob- čanské průkazy, řidičské průkazy, pasy, ohlášky, zábory apod.) 1 Stavební řízení online – proces od podání žádostí k jednotlivým dotčeným orgánům až po samotné získání stavebního povolení 1 Legislativa online – k dispozici zdarma plné znění platných zákonů, vyhlá- šek a jiné relevantní legislativy (ne placené verze viz např. systém ASPI, nebo www.sbirka.cz) 1 Pohřebnictví – výběr, vyřízení, zaplacení hrobového místa; poplatky z hro- bových míst 1

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

46

Made with FlippingBook Publishing Software