Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

b) Dobrá c) Spíše špatná d) Špatná 5.2) Co byste doporučil(a) zlepšit (lze označit více možností)? a) Způsob přihlašování b) Portál je nepřehledný (není intuitivní) c) Nabízet více poskytovaných služeb d) Nabízet více bezplatných služeb e) Časově neomezená bezplatná archivace veškerých dat f) Jiné, uveďte: …………………. g) Nic bych neměnil/a V případě odpovědi 5 c) pokračujte: 5.3) Proč datové schránky nepoužíváte? (lze označit více možností) a) Nemám přístup k počítači b) Nemám přístup k internetu c) Nepotřebuji mít datovou schránku (je to pro mě zbytečné) g) Nevím, jak si založit datovou schránku. h) Nevím, k čemu datová schránka slouží i) Jiné, uveďte: ………………………… 6) Vlastníte elektronický občanský průkaz? (tj. občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem) a) Ano b) Ne d) Nevím, co elektronický občanský průkaz je V případě odpovědi 6 a) 1. mám kontaktní elektronický čip aktivován a nabízené online služby používám 2. mám kontaktní elektronický čip aktivován, ale nabízené online služ- by nepoužívám 3. nemám kontaktní elektronický čip aktivován V případě odpovědí 6 a) 1. Uveďte, prosím, k čemu elektronický občanský průkaz požíváte nebo jaké služby využíváte: d) Obávám se o bezpečnost osobních údajů e) Raději službu vyřídím na přepážce úřadu f) Mám strach z technické náročnosti využívání datové schránky

Prosím uveďte …………………

52

Made with FlippingBook Publishing Software