Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

b) Dobrý c) Spíše špatný d) Velmi špatný 9.2) Co byste doporučil zlepšit (lze označit více možností)? a) Způsob přihlašování b) Dostupnost čtečky pro přihlášení skrze e-Občanku c) Portál je nepřehledný (není intuitivní) d) Poskytovat více služeb online e) Zvýšit povědomí o Portálu občana f) Jiné, uveďte: ……………………… g) Nic bych neměnil/a V případě odpovědi 9d), 9e), 9f) 9.1) Proč Portál občana nepoužíváte? (lze označit více možností)

a) Nemám přístup k počítači b) Nemám přístup k internetu c) Nemám způsob, jak se přihlásit (nemám elektronickou občan- ku, datovou schránku či účet e-identity)

d) Obávám se o bezpečnost osobních údajů e) Raději si vyřizuji věci osobně na úřadech f) Nepotřebuji ho g) Přihlášení mi přijde složité h) Nevím, jak si jej zařídit i) Jiné důvody, uveďte jaké: ………………………

10) Využíváte v současné době některé státem nabízené či poskytované onli- ne služby (např. nahlížení do katastru nemovitostí; podání žádosti o výpis z rejstříku trestů; informace o bodovém hodnocení řidiče; podání žádosti o vydání potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob)? a) Ano b) Ne 10a) V případě, že jste odpověděli „Ano“ prosím uveďte, jaké konkrétní online služby nabízené státem využíváte: 1. Žádost o dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení) 2. Žádost o dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) 3. Žádost o nemocenské (peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství…) 4. Jiné, uveďte:

54

Made with FlippingBook Publishing Software