Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Úmrtí – online úmrtní list ; výběr, vyřízení, zaplacení hrobového místa; poplatky z hrobových míst, 1 Oznámení o uzavření manželství či registrovaného partnerství do re- gistrů veřejné správy 1 Důchod – vyřízení starobního/invalidního/sirotčího nebo vdovského důchodu; aktivní pomoc a podpora při vyřízení důchodu 1 Příspěvek na péči – podání žádosti o poskytnutí podpory pro zdravotně postiženou osobu (pro osobu blízkou, asistenta sociální péče, poskytova- tele sociálních služeb) 1 Stěhování – registrace nové adresy; odvoz odpadu včetně online ohláše- ní nové adresy dalším institucím (finanční úřad, škola, lékař, pošta, elek- trárny, plynárny..); odhlášení se z původního místního úřadu a dodavatelů veřejných služeb 1 Registrace v nezaměstnanosti ; on-line výpočty nároků na příspěvky v nezaměstnanosti; služba aktivní poradenství při hledání práce/o exis- tujících dávkách/při odmítnutí dávky občanovi; potvrzení o hledání práce; dokumenty nezbytné k žádostem o dávky v nezaměstnanosti; automa- tické zasílání pracovních nabídek odpovídající profilu občana 1 Legislativa online – k dispozici zdarma plné znění platných zákonů, vyhlášek a jiné relevantní legislativy (ne placené verze viz např. systém ASPI, nebo www.sbirka.cz) 1 Dítě – online žádost o rodičovský příspěvek; online zápis narození dítěte do matriky; rodný list online; přiznání rodičovství u nesezdaných rodičů online; online žádost o přídavky na děti; online získání pasu na dítě; 1 Online průběh reklamačního řízení – online právní poradenství vysvět- lující srozumitelným způsobem proces reklamačního řízení; zahájení ří- zení, sdílení důkazů; informace o stavu a výsledku (rozhodnutí) reklamač- ního řízení, odvolání se proti rozhodnutí 1 Dopravní prostředky – registrace/zrušení/přepis vozidla online, online evidence technických průkazů vozidla; vyhledávání podrobností o vozidle v registru vozidel; hlášení pokut a přestupkové; zaplacení silniční daně online; informace o technické kontrole; nahlášení ukradeného vozidla; 1 Sociální pomoc občanům online (možnosti lékařské asistence online; se zajištěním stravování imobilním občanům; aktivní pomoc online v kritic- kých situacích apod.) 1 Nemovitosti – online žádost o návrh na vklad do katastru nemovitostí; generování daňových tvrzení z informačních zdrojů (např. katastr nemo- vitostí), podání tvrzení, potvrzení o zaplacení, odvolání proti rozhodnutí 1

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

Online volby: do Poslanecké sněmovny, do Senátu, prezidenta

1

2 3

4

Rozšiřovat portál online veřejně přístupných dat (open data) zjišťova- ných státem k využití pro komerční i nekomerční účely (např. přehledy veřejných tendrů; analýzy a statistiky) 1

2 3

4

57

Made with FlippingBook Publishing Software