Zemědělské právo / Damohorský a kol.

Autorský kolektiv: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.: vedoucí autorského kolektivu: kap. 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 9, celková revize a redakce díla JUDr. Alena Chaloupková: kap. 4, 6, 13 (spoluautorství) JUDr. Jakub Kanický: kap. 2.5, 3, 7, 8, 10, 11, 12 (spoluautorství), věcný rejstřík JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.: kap. 4, 6, 13 (spoluautorství) JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.: kap. 14, 15 JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.: kap. 2.5, 3, 7, 8, 10, 11, 12 (spoluautorství) KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Damohorský, Milan, 1963– Zemědělské právo / Milan Damohorský a kol. – 1. vydání v nakladatelství Eva Rozkotová. – Beroun : Eva Rozkotová, 2021. – 228 stran Anglické resumé Obsahuje bibliografii a rejstřík ISBN 978-80-87488-43-0 (brožováno) * 349.42 * (437.3) * (048.8:082) – zemědělské právo – zemědělské právo – Česko – kolektivní monografie 349 – Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí [16]

© Milan Damohorský, 2021 © Alena Chaloupková, 2021

© Jakub Kanický, 2021 © Hana Müllerová, 2021 © Martin Smolek, 2021 © Tereza Snopková, 2021 © obálka František Rozkot © Nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun 2021

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv další rozmnožování nebo další šíření obsahu této knihy nebo její části včetně kopírování, skenování či jiného převádění do elektronické podoby je zakázáno bez předchozího výslovného souhlasu nakladatele.

ISBN 978-80-87488-43-0

Made with FlippingBook - Online catalogs