CYIL vol. 10 (2019)

ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ

CYIL 10 ȍ2019Ȏ

TEN YEARS AND ONE HUNDRED OF REVIEWS OF THE UNITED NATIONS SANCTIONS OMBUDSPERSON Zuzana Trávníčková Abstract: In 2009, the Security Council set up an Office of the Ombudsperson, who was entrusted to receive and review requests from individuals and entities seeking to be removed from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions list. For nearly ten years, three individuals have served as the Ombudsperson, and more than 100 requests have been reviewed. Several UN Security Council resolutions further extended and specified the role of the Ombudsperson. This contribution focuses on the group consisting of 101 unambiguously reviewed requests and aims to assess the dynamics of this group on a basis of available quantitative data. It shows that approximately a half of all delisting requests were submitted to the Ombudsperson in the first two years of operation of the body. We can say also, that the potential of the institution was not exhausted yet, although the decrease in the caseload is obvious. In comparison with other possibilities of delisting (submitting a request to the Sanctions Committee through a Member State and regular review of the sanctions list) the Ombudsperson system proves to be relatively popular. Resumé : V roce 2009 zřídila Rada bezpečnosti OSN úřad ombudsosoby, kterou pověřila přezkoumáváním žádostí jednotlivců a jednotek zapsaných na sankční seznam ISIL a Al- -Kajdá o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Za necelých deset let se v úřadu vystřídaly tři ombud- sosoby a bylo přezkoumáno více než 100 žádostí o delisting. Řadou rezolucí Rada bezpeč- nosti OSN dále rozšiřovala a upřesňovala roli ombudsosoby. Tento příspěvek se zaměřuje na 101 žádostí dosud jednoznačně posouzených ombudsosobou a klade si za cíl vyhodnotit dynamiku této skupiny žádostí na základě dostupných kvantitativních dat. Ukazuje, že při- bližně polovina všech dosud přijatých žádostí byla podána v prvních dvou letech existence úřadu. Současně nelze říci, že by se po několikaletém poklesu zájem sankcionovaných již zcela vyčerpal. V porovnání s jinými možnostmi vyškrtnutí ze sankčního seznamu (podání žádosti tzv. diplomatickou cestou a pravidelná revize sankčního seznamu) se podání žádostí prostřednictvím ombudsosoby ukazuje jako relativně oblíbené. Key words: international sanctions, Security Council, Ombudsperson, sanction lists, listing, delisting. About the Author : JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D., graduated in International Politics and Diplomacy at the University of Economics in Prague, and in Law at the Charles University School of Law in Prague. She lectures in international law and diplomatic and consular law at the University of Economics in Prague. I. Introduction In December 2009, the United Nations Security Council adopted the Resolution 1904 and created the Office of Ombudsperson for Al-Qaida and Taliban sanctions regime. 1 As a quasi-judicial body, the Ombudsperson receives requests for delisting individuals and entities from the Sanctions list, gathers information on them, and submits a comprehensive

64

1 UNSC Res 1904 (17 December 2009) UN Doc S/RES/1904.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker