CYIL Vol. 7, 2016

CYIL 7 ȍ2016Ȏ THE SCOPE AND THE FUTURE OF EQUALITY OF TREATMENT… THE SCOPE AND THE FUTURE OF EQUALITY OF TREATMENT FOR ECONOMICALLY INACTIVE UNION CITIZENS ON THE MOVE Abstract: This article deals with the principle of equal treatment for economically inactive Union citizens on the move. It starts by quoting the different sources of EU law that have contributed to build up this principle, which is still not complete, especially regarding access to social assistance. It also takes into account external factors that are pushing some Member States to minimalize equal treatment for economically inactive Union citizens as much as possible. Finally, it recalls that the future of the principle of equal treatment will depend indeed on the choice to be made between, on one hand, the pursuit of European integration and of European citizenship leading to full equal treatment and, on the other, a narrower application of this principle, namely towards non-self-sufficient Union citizens on the move. Resumé: Tento článek se zabývá zásadou rovnosti zacházení pro ekonomicky neak- tivní občany Unie, kteří pobývají na území jiného členského státu. Jmenuje prameny práva Evropské unie, které se podílely na omezení zásady rovného zacházení, která není úplná zejména v oblasti přístupu k sociální pomoci. Článek bere také v úvahu vnější faktory, které tlačí některé státy k minimalizaci rovného zacházení s ekono- micky neaktivními občany Unie. Budoucnost zásady rovnosti zacházení tedy závisí na rozhodnutí mezi prohlubováním evropské integrace a především rozvojem ev- ropského občanství na straně jedné a na druhé straně omezováním aplikace zásady rovnosti zacházení na občany, kteří nemají dostatečné finanční prostředky. V kaž- dém případě potvrzuje, že právo na svobodu volného pohybu občanů Evropské unie musí být chráněno. Key words: Union citizen, non-workers, equality of treatment, freedom of movement, Union citizenship, social assistance. On the Author: JUDr. Dr. Solange Maslowski, Ph.D. , is a senior French researcher at the Center for Comparative Legal Studies of the Faculty of law of Charles University in Prague. She holds a Ph.D. in European Law from the University of Toulouse 1 Capitole and from the Faculty of Law of Charles University in Prague. During her doctoral studies, she worked on the field of the harmonization of law, focusing on the reprisal of the acquis communautaire by the Czech Republic. She is now researching the field of freedom of movement and residence of Union Solange Maslowski*

* This article has been supported by the Czech Science Foundation – GAČR through its project N. 15- 23606S Selective Issues Deriving from the Transposition and Implementation of Directive 2004/38/EC.

137

Made with