CYIL vol. 11 (2020)

ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ

CYIL 11 (2020)

A. Books Hofmannová M andMasson-Zwaan T, Introduction to Space Law (Wolters Kluwer International 2019) Kyselovská T, Sehnálek D and Rozehnalová D (eds), In varietate concordia : soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče [In varietate concordia: Collection of Scientific Papers in Honor of prof. Vladimír Týč] (Masarykova univerzita 2019) Malacka M and Ryšavý L, Mezinárodní právo soukromé – základy obecné a zvláštní části [Private international Law – basic aspects] (Leges 2019) Malenovský J, Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným právním systémům [International law – general part – and relationship to other systems of law] 7th ed. (Masary- kova univerzita 2020) Rozehnalová N and Malachta R (eds), Universal, regional, national – ways of the development of private international law in 21st century (Masarykova univerzita 2019) Stehlík V et al, Právní postavení nezletilého uprchlíka [Legal status of minor refugee] (Leges 2019) Sýkorová M, Jus cogens v medzinárodnom práve [Ius cogens in international Law] (Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2019) Šturma P (ed), The Rome Statute of the ICC at Its Twentieth Anniversary: Achievements and Perspectives (Brill Nijhoff 2019) Šturma P and Lipovský M (eds), 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague 2019) Articles, Contributions to Books Bělohlávek A, ‘Autonomní výklad mezinárodních smluv’ [Autonomous Interpretation of International Treaties] in Kyselovská T, Sehnálek D and Rozehnalová D (eds), In varietate concordia : soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče (Masarykova univerzita 2019) 31-61. Bílková V, ‘Human Rights of Older Persons in International Law’ (2019) Czech Yearbook of Public and Private International Law, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukro- mého 231-247. Bílková V, ‘Mezinárodní mužské právo’ [International Masculin Law] in Šimáčková K, Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (Wolters Kluwer 2020), 117-136. Bílková V, ‘Populismus a vláda práva’ [Populism and the Rule of Law] in Kysela J (ed) Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? (Leges 2019) 156-176. Bílková V, ‘Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava’ [Foreign terrorist fighters and Czech law regulation] (2019) 2 Trestněprávní revue 40-47. Bílková V, ‘Zranitelnost v právu lidských práv’ [Vulnerability in Human Rights Law] (2019) 5 Jurisprudence 1-10. B.

526

Made with FlippingBook flipbook maker