CYIL vol. 11 (2020)

ALLA TYMOFEYEVA CYIL 11 (2020) zornost věnována postavení podnikatelských subjektů v praxi Evropského soudu pro lidská práva („ESLP“). Zadruhé bude prozkoumáno právní postavení korporací z hlediska VDLP. Nakonec bude provedeno srovnání postavení korporátních subjektů podnikání v obou těch- to lidskoprávních dokumentech. Shrnutí hlavních výsledků výzkumu bude popsáno v Zá- věrech. Key words: European Convention on Human Rights (ECHR); business; human rights; Universal Declaration of Human Rights (UDHR); European Court of Human Rights (ECtHR) About the Author: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. focuses her research in the area of European Convention Law. Her Ph.D. was obtained in 2011 at the Law Faculty of Charles University. She then continued her post-doctoral studies at the International Law Department of the Faculty of Law in Prague. In 2009 and 2014Dr. Tymofeyeva accomplished both on-site training and an internship at the Registry of the European Court of Human Rights in Strasbourg. Currently, Dr. Tymofeyeva is a Senior Lecturer at the Department of International Law of the Faculty of Law, Charles University where she conducts seminars and gives lectures on Public International Law, Case-law of the European Court of Human Rights, Protection of Human Rights in Europe, and International Protection of Human Rights. She is a member of the European Society of International Law (ESIL) and the Czech Society of International Law. Her particular research interests include the topics of Business and Human Rights, Human Rights of Older Persons, and different aspects of the European Convention on Human Rights.

60

Made with FlippingBook flipbook maker