CYIL vol. 12 (2021)

CYIL 12 (2021) LIST OF RATIFIED INTERNATIONAL TREATIES … Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United States of America, of the other part, SIGNED IN BRUSSELS ON 25 APRIL 2007 AND IN WASHINGTON ON 30 APRIL 2007 Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jed- né straně a Spojenými státy americkými na straně druhé, podepsaná V Bruselu 25. DUB- NA 2007 a ve Washingtonu 30. DUBNA 2007 Consent to ratification: - Chamber of Deputies: 1 February 2008 - Senate: 31 October 2007 Ratified on 22 February 2008. Entered into force 29 Juni 2020.

Milan Beránek *

* JUDr. Milan Beránek is Deputy Director of International Law Department and Head of International Treaties Division, Ministry of Foreign Affairs, External Member of International Law Department, Faculty of Law, Charles University, Prague.

443

Made with FlippingBook - Online catalogs