CYIL vol. 12 (2021)

zuzana trávníčková CYIL 12 (2021) Šturma P and Lipovský M (eds), Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu [Protection of women and children in international law] (Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2020). Šturma P and Ondřejek P (eds), Ochrana lidských práv: loha parlamentů a soudů [Protection of Human Rights: Role of Parliaments and Courts] (Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2020). Šturma P and Trávníčková Z (eds) Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu [Peaceful Settlement of Disputes in International Law] (Česká společnost pro mezinárodní právo 2020). Šturma P and Tymofeyva A (eds), 70th Anniversary of the European Convention on Human Rights (rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague 2021). Tymofeyeva A (ed), European Court of Human Rights in Action (Charles University, Faculty of Law 2021). B. Articles, Contributions to Books Beňaková D, ‘Exkurz do historie mírového řešení sporůs důrazem na Kadešskou smlouvu’ [An Introduction to the History of Peaceful Settlement of International Disputes with an Empasis on the Treatyof Kadesh] in Šturma P and Trávníčková Z (eds) Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu (Česká společnost pro mezinárodní právo 2020) 17–31. Bílková V, ‘Mezinárodní mužské právo’ [International Masculin Law] in Šimáčková K, Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (Wolters Kluwer 2020), 117–136. Bílková V, ‘Úvaha nad knihou Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance’ [Reflection on the book domestic judicial treatment of European Court of Human Rights case law: Beyond compliance] (2021) 2 Časopis pro právní vědu a praxi [online] 353–361. Brožová S., ‘Mezinárodní řešení sporů v oblasti sociální politiky’ [International Dispute Settlement Mechanism Regarding Social Policy] in Šturma P. and Trávníčková Z. (eds.) Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu (Česká společnost pro mezinárodní právo 2020) 184–194. Bureš P, ‘Du concours de la procédure d’extradition et de la procédure de demande la protection internationale’ (2020) 1 Revue trimestrielle de droit européen 152–154. Feigerlová M, ‘Dopad nesplnění podmínky přátelského řešení sporu na rozhodčí řízení ’ [The Impact of Non-satisfaction of Pre-arbitration Requirements on Arbitration Proceedings] in Šturma P and Trávníčková Z (eds) Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu (Česká společnost pro mezinárodní právo 2020) 154–163. Filippiová M, ‘Historie územních sporů v Antarktidě a jejich (pokojné) řešení’ [History of Territorial Disputes in Antarctica and their Resolution] in Šturma P and Trávníčková Z (eds) Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu (Česká společnost pro mezinárodní právo 2020) 208–221. Filippiová M, ‘Recent Developments in the Antarctic Treaty System’ (2020) Czech Yearbook of Public and Private International Law, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého 499–504. Forejtová M, Buriánová P and Vnenk V, ‘Surrogacy in Selected Case Law of the European Court of Human Rights’ (2020) Czech Yearbook of Public and Private International Law, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého 73–86.

476

Made with FlippingBook - Online catalogs